VATANDAŞLIK KLAVUZU - SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ

1- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Almak veya Yeniletmek için
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak isteyen vatandaşların 21 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir.

Başvuru için gerekli belgeler;

1- Kaymakamlik Makamina Dilekçe, (Havale Yaptırıldıktan sonra getirilecek)

2- Devir durumunda Kaymakamlık Makamına hitaben devretmek ve devralmak için karşılıklı dilekçe ( Havale yaptırıldıktan sonra getirilecek)

3- Devir Durumunda Devir akdi yazısı (Kaymakamlık Makamından Havaleli olacak)

4- Veraseten devir alma durumunda Mahkemeden alınmış Veraset ilamı

5- Veraseten devir alma durumunda Veraset ilamında belirtilmiş hak sahibi mirasçıların feragat ettiğine dair Noter tastikli feragat belgesi

6- Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı, (Arşiv Kayıtlarını da içerir biçimde)

7- Sağlık Ocağından alınmış Doktor Raporu, (Av Tüfeği Kullanmasında Akli ve Bedeni bir kusurun olmadığına dair)

8- Muhtardan Ikametgah senedi, (Resimli ve Mühürlü)

9- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10- Devir veya yenileme işlemlerinde eski ruhsat fotokopisi, (Yeni Ruhsat Tanzim edildikten sonra düşüm için aslı getiriliyor)

11- Maliyeye Ruhsat Harç bedeli olarak 10.000.000 TL. (on milyon lira) yatırılarak harç makbuzu getiriliyor.

12- Ruhsat Kart ücreti bedeli olarak 2.000.000 TL. (iki milyon lira) getirilerek makbuz karşılığı teslim alınıyor.

13- 3 Adet vesikalık fotograf

14- 1 Adet Plastik dosya,

15- 600.000 TL.'lik Posta Pulu

16- Ruhsat işlemi sonuçlandıktan sonra Bahse konu yivsiz tüfek Ruhsat alınması için gelindiğinde İlçe Emniyet Amirliğine getirilerek kontrol edilecektir.

17- Av Bayiinden alınan yeni tüfekler için ayrıca satınalma belgesi düzenleneceğinden 2.000.000 TL. (iki milyon) kart ücreti bedeli makbuz karşılığında alınacaktır. Tüfeğin Av Bayiinden Teslim alınabilmesi için Satınalma belgesini Av bayiine ibraz ederek bir adet fotokopisinin Av bayiine teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT; İlçe Belediye Hudutları içerisinde ikame edenler Av Tüfeği ruhsat müracaatlarını Domaniç İlçe Emniyet Amirliğine, Çukurca Beldesi veya Köy mıntıkasında ikamet edenler müracaatlarını Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına yapmak durumundadır.

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 5 yıllığına verilir, Taşıma ve bulundurma ruhsatı olarak geçerlidir. Av yapmak için geçerli değildir. Avcılık yapmak isteyenler Orman Müdürlüğünden Avcılık belgesi almak zorundadır. Ayrıca dilekçe ve diğer evrakların örnekleri Domaniç İlçe Emniyet Amirliğinden ve İlçe Jandarma Komutanlığından temin edilebilir.

Gerekli Belgeler Tamamlandıktan sonra Domaniç İlçe Emniyet Amirliği Ruhsat ve Tebligat İşlemleri Büro Amirliğine veya Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına Müracaat edilecek, Şahıs Hakkında yapılan tahkikat neticesinde koşulları uygunsa müracaat sonuçlandırılacaktır.2- Tabanca Taşıma ve Bulundurma Ruhsatları için;
Tabanca Taşıma ve Bulundurma Ruhsatları için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Müracaat edilmelidir.

Tabanca Bulundurma Ruhsatı Başvurusu için gerekli belgeler;

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Devir ise Devir alan ve devir eden karşılıklı dilekçe)

2- Mahalle muhtarligindan tasdikli ve fotografli nüfus cüzdani sureti

3- Mahalle muhtarligindan tasdikli ve fotografli ikametgah senedi

4- Domaniç İlçe Emniyet Amirliği Polis Merkezi Amirliğinden Kimlik Bildiriminde bulunduğuna dair yazı (Muhtardan aldığınız ikametgah belgesinin arkasına yazılmaktadır)

5- Saglik raporu

5- Cumhuriyet Savciligindan sabika kaydi (Arşiv dökümanlı olacak)

6- Yarım Kapaklı Karton Dosya

7- 3 adet vesikalık fotoğraf

8- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı olacak)

9- Nüfus Müdürlügünden vukuatli nüfus kayit örnegi

10- Yenileme ise eski silah ruhsatinin fotokopisi ve eski ruhsat getirilecektir.

Ruhsat Harcı Bedeli : 400.000.000 TL.

Kart Ücreti Bedeli : 32.000.000 TL

Tabanca Taşıma Ruhsatı Başvurusu için gerekli belgeler;

1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Devir ise Devir alan ve devir eden karşılıklı dilekçe)

2- Mahalle muhtarligindan tasdikli ve fotografli nüfus cüzdani sureti

3- Mahalle muhtarligindan tasdikli ve fotografli ikametgah senedi

4- Domaniç İlçe Emniyet Amirliği Polis Merkezi Amirliğinden Kimlik Bildiriminde bulunduğuna dair yazı (Muhtardan aldığınız ikametgah belgesinin arkasına yazılmaktadır)

5- Saglik raporu

5- Cumhuriyet Savciligindan sabika kaydi (Arşiv dökümanlı olacak)

6- Yarım Kapaklı Karton Dosya

7- 3 adet vesikalık fotoğraf

8- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı olacak)

9- Nüfus Müdürlügünden vukuatli nüfus kayit örnegi

10- Yenileme ise eski silah ruhsatinin fotokopisi ve eski ruhsat getirilecektir.

Şahsın yapmış olduğu iş ile ilgili olarak İstenilen diğer belgeler aşağıya çıkartılmış olup, Ruhsatlar hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler 0 274 224 8141 Numaralı Emniyet Santralinden Ruhsat Tebligat İşlemleri Şubesi Silah Ruhsat Bürosunu bağlatarak detaylı bilgi alabilirler.

NOT ; Kamu görevlilerinin Silah Ruhsatı alması için Harç bedelleri farklıdır. Ayrıntılı Bilgi için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şubesini arayınız.

Ruhsat Harcı Bedeli : 1.250.000.000 TL.

Kart Ücreti Bedeli : 52.000.000 TL3 - Taşıma Ruhsatı Kimler Alabilir ? Neler Gereklidir ?
Kamu görevlilerinden taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; görev belgesi (Çalıştığı birimden), (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).

Yönetmelik Hükümlerine göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak isteyenlerden; Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden ; bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,

Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarından ; Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınacak resmi yazı,

Sarraf ve kuyumculardan;ezraf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan,kuyumcu odalarından,ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belğesi ile yaptıkları işten dolayı ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı verği mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.

Pilotlardan;hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip,yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı ve pilotluk lisans fotoıkopisi.

Büyük toprak sahiplerinden;bu işten mükellef olduklarına dair vergi dairesi yazısı. Tarım Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi ve toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğü yazısı.

Büyük sürü sahipleri;sürü sahibi olduklarına dair Vergi Dairesi yazısı ve üretici belgesi.

Müteahhitlerden;müteahhitlik karnesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı, ortaklık veya şirket söz konusu ise ticaret sicil kaydı ve ortakların durumunu ve görevini belirten veya protokolün tasdikli sureti.

Akaryakıt bayilerinden;ilgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği,ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti ve mükellef olduklarına dair Vergi Dairesi yazısı.

Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda zabıtaca düzenlenen ve hayatının her an harici ve ciddi tehlikeye maruz bulunduğunu gösteren belgeler,

Arıcılardan;Ziraat Odalarından, Tarım Müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten Tarım Müdürlüklerinden alınacak yazı ve 100 arı kovanından yıl içerisinde 2.000 Kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu.

Avukatlar ve Noterlerden; Avukatların bağlı oldukları barodan alacakları üyelik belgesi,noterlerden Adalet Bakanlağınca verilen noterlik belgesi.

Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı. (Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir.Bu silahlar, atış poligohlarında veya atış müsabakalarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir).

Yivsiz Tüfek Ruhsatı Alamak İsteyenlerden; sabıka kaydı ,ikametgah belgesi,silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren doktor raporu, 2 adet foğraf ,dilekçe ile bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları halinde beş yıllık harç bedelinin ödenmiş olması kaydıyla av tezkeresi verilir.Harç ödemeyen vatandaşlara ise süresiz yivsiz tüfek sahiplik belgesi verilir.

Av tezkereleri,yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer.Av tezkerelere beş yıl için geçerlidir.Tezkere ne vakit verelirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer.Ancak süresi biten ev tezkerelerindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken yada işyerinde bulundurma yetkisi sağlar. Av tezkereleri veriliş tarihinden itibaren sonra gelen altıncı mali yılın birginci ve ikinci ayı içerisinde yenilenir. Tezkerenin yenilenmesi ve yenisinin verilmesi halinde beş yıllık aöv tezkeresi harcı ile yukarıdaki bir, iki, üç ve dört numaralı alt bentlerinde gösterilen belgeleren getirlmesi istenir.

Avcılık dışındaki amaçla av tüfeği almak,taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden yivsiz tüfek sahiplik belgesi almak zorundadırlar. Bu belge verilirken;sabıka kaydı, ikamet belgesi, silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren doktor raporu, iki adet fotoğraf ve dilekçe aranır.Yivsiz tüfek sahiplik belgesi bir defaya mahsuz olarak verilir.Bu belge, av tezkeresi olarak kullanılmaz. Bu belge sahibine belgedeki kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında kırsal ve şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde yada araçların bagajında taşınıp,nakledilmezi zorludur.

Yivsiz tüfek sahiplik belgesinde kayıtlı tüfeklerin sahibinin izniyle emniyet makamlarınca avçolok yapmak amacıyla diğer şahıslara ait ev tezkerelerinin not hanesine silah sahibinin adı, soyadı ve belge numarası yazılmak ve tasdik edilmek suretdiyle avda kullanılmaları mümkündür. Av tezkeresi yada yivsiz tüfek sahiplik belgesi kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfgeklerinin cins,marka ,çap ve seri numaralarını belgelerine işletmek zorundadırlar.

Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;Valiliklere dilekçe,işyerinin kendi mülkiyetinde bfulunduğunu ve kiralandığını kanıtlayan belge,doktor raporu,sabıka kayıt belgesi, 2521 sayılı kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,nüfus cüzdan örneği ile ikametgah ilmühaberi ile iki adet fotoğraf ile müracaat eden kişilere çevre özelliği de dikkate alınarak bir ila üç yıl süreli bayilik belgesi verilir.

Bunların dışında yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek mensuplarından;ticaret Odaları,Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden,Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odalardan alacakları yazı.

Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden;yapmış oldukları isten dolayı Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.

507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan birlik,federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden;birlik,federasyon ve konfederasyon başkanlarından,yönetimkurullarından alacakları yazı,genel kurul iyelerinden ,seçildiklerdi birlik,federasyon vekonfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

Köy ve Mahalle Muhtarlarında; (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş olanlar hariç olmak üzere) Bu görevde buluduklarına dair il özel idarelerinden alacak olacakları yazı .

Bunların dışında yönetmelik hükümlerinegöre silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek mersuplarından;Ticaret odaları,Sanayi Odaları,Ticaret ve Sanayi Odaları,Deniz Ticaret Odaları ,Ziraat odaları ve Ticaret Borsalarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meslek kuruluşlarının birlik,federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyelerinden bu görevi ile ilgili olarak bağlı bulunduğu birlik,federasyon başkan ve genel sekreteri belge ile yönetim kuruluna seçildiklerine dair seçim tutanağı fotokopisi,bağlı bulundukları oda ve borsalardan alınacak yazı,

Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden;Hazine Müsteşarlığından alacakları dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili olduklarını gösterir belge,ticaret sicil kaydı ve vengi dairesi yazısı,

Patlayıcı madde satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahiplerinden ruhsat fotokopisi,patlayıcı madde depo sahiplerinden depo ruhsatı,yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerinden faaliyet izin belgesi ve patlayıcı maddeleri ve fer'ileri taşımakla görevli kişilerden güvenlik belgesi istenir.