UMUMA AÇIK YERLER

1- Kahvehane Ruhsatı Almak için
Başvuru için gerekli belgeler;

1- Kaymakamlik Makamina Dilekçe, (Havale Yaptırıldıktan sonra getirilecek)

2- Binanin Iskani ,

3- Binanin Tapusu,

4- Kira kontrati fotokopisi (Noter tasdikli),

5- Taşınmaz Mal Sahibinin ve Binada oturanlarin Muvafakat namesi,

6- Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı, (Arşiv Kayıtlarını da içerir biçimde)

7- Sağlık Ocağından alınmış Doktor Raporu, (Bulaşıcı bir hastalığının olmadığına dair)

8- Muhtardan Ikametgah senedi, (Resimli ve Mühürlü)

9- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10- 3 Adet vesikalık fotograf

11- 1 Adet Plastik dosya,

12- 600.000 TL.'lik Posta Pulu

13-Vergi Levhasi,

14-Devir alinan yerler için ayrica Noterden Devir Sözlesmesi,

NOT; Açılması düşünülen kahvehanenin en yakın okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dersane, özel öğretim kurumları ile bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemilatına 100 metreden yakın mesafede bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca dilekçe örneği Domaniç İlçe Emniyet Amirliğinden temin edilebilir.

Gerekli Belgeler Tamamlandıktan sonra Domaniç İlçe Emniyet Amirliği Ruhsat ve Tebligat İşlemleri Büro Amirliğine Müracaat edilecek, Yer ve Şahıs Hakkında yapılan tahkikat neticesinde koşulları uygunsa müracaat sonuçlandırılacaktır.2- Internet Kafe Ruhsatı Almak için
Başvuru için gerekli belgeler;

1- Kaymakamlik Makamina Dilekçe, (Havale Yaptırıldıktan sonra getirilecek)

2- Binanin Iskani ,

3- Binanin Tapusu,

4- Kira kontrati fotokopisi (Noter tasdikli),

5- Taşınmaz Mal Sahibinin ve Binada oturanlarin Muvafakat namesi,

6- Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı, (Arşiv Kayıtlarını da içerir biçimde)

7- Sağlık Ocağından alınmış Doktor Raporu, (Bulaşıcı bir hastalığının olmadığına dair)

8- Muhtardan Ikametgah senedi, (Resimli ve Mühürlü)

9- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10- 3 Adet vesikalık fotograf

11- 1 Adet Plastik dosya,

12- 600.000 TL.'lik Posta Pulu

13-Vergi Levhasi,

14-Devir alinan yerler için ayrica Noterden Devir Sözlesmesi,

NOT; Açılması düşünülen kahvehanenin en yakın okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dersane, özel öğretim kurumları ile bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemilatına 100 metreden yakın mesafede bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca dilekçe örneği Domaniç İlçe Emniyet Amirliğinden temin edilebilir.

Gerekli Belgeler Tamamlandıktan sonra Domaniç İlçe Emniyet Amirliği Ruhsat ve Tebligat İşlemleri Büro Amirliğine Müracaat edilecek, Yer ve Şahıs Hakkında yapılan tahkikat neticesinde koşulları uygunsa müracaat sonuçlandırılacaktır.3 - İçkili Yer Ruhsatı almak için
Başvuru için gerekli belgeler;

1- Kaymakamlik Makamina Dilekçe, (Havale Yaptırıldıktan sonra getirilecek)

2- Binanin Iskani ,

3- Binanin Tapusu,

4- Kira kontrati fotokopisi (Noter tasdikli),

5- Taşınmaz Mal Sahibinin ve Binada oturanlarin Muvafakat namesi,

6- Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı, (Arşiv Kayıtlarını da içerir biçimde)

7- Sağlık Ocağından alınmış Doktor Raporu, (Bulaşıcı bir hastalığının olmadığına dair)

8- Muhtardan Ikametgah senedi, (Resimli ve Mühürlü)

9- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

10- 3 Adet vesikalık fotograf

11- 1 Adet Plastik dosya,

12- 600.000 TL.'lik Posta Pulu

13-Vergi Levhasi,

14-Devir alinan yerler için ayrica Noterden Devir Sözlesmesi,

Şirket veya diğer özel hukuk Tüzel kişileri bakımından ayrıca;

- Kuruluş ilanı

- Açılması düşünülen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,

- Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim kurulu kararının tastikli sureti ve yukarıda belirtilen belgeler gerekmektedir.

NOT; İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi ve ortakları ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürleri Yirmi bir yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalı ve İçkili Yer Açmak için açılması düşünülen yerin İçkili Yer Bölge Tespitinde uygun görülmüş olan bölgede olması gereklidir.

Gerekli Belgeler Tamamlandıktan sonra Domaniç İlçe Emniyet Amirliği Ruhsat ve Tebligat İşlemleri Büro Amirliğine Müracaat edilecek, Yer ve Şahıs Hakkında yapılan tahkikat neticesinde koşulları uygunsa müracaat sonuçlandırılacaktır.